ความแตกต่างระหว่าง Cloud Computing และ Cloud Networking

ระบบ Cloud ถือเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เนื่องจากทุกบริษัทจะต้องทำงานแบบ Work from home เป็นหลัก ทำให้การทำงานผ่านระบบ Cloud กลายเป็นที่นิยมอย่างมาก และทำให้การทำงานของแต่ละบริษัทสะดวก รวดเร็ว คล่องแคล่วยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้สำหรับใครพึ่งเริ่มสนใจระบบ Cloud และกำลังทำความเข้าใจระบบนี้อยู่ คงเคยได้ยินทั้ง Cloud Computing  และ Cloud Networking ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดว่าทั้ง 2 คือระบบ Cloud ตัวเดียวกัน แต่ทั้ง 2 อย่างกลับแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างต่างที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไร วันนี้เราเตรียมคำตอบให้คุณแล้ว 

Cloud Computing คืออะไร 

Cloud Computing คือ การย้ายแอปพลิเคชั่น หรือกระบวนการทำงานภายในองค์กรของคุณ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ Data Center ไปยังผู้ให้บริการระบบ Cloud ซึ่งข้อดีคือผู้ใช้บริการไม่ต้องดูแลฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตัวเอง เนื่องจากหน้าที่นี้จะเป็นของฝั่งผู้ให้บริการ เพราะมีทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Hardware ทำให้องค์กรที่ใช้บริการ Cloud Computing ประหยัดงบในส่วนนี้ และช่วยประหยัดเวลา เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ระบบ Cloud Computing สามารถจำแนกเป็นประเภทได้ดังนี้ 


  • Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

เป็นรูปแบบของ Cloud Computing ที่ผู้ใช้งานสามารถดูแลและควบคุมทรัพยากรโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เช่น เครือข่าย (Network), พื้นที่สำหรับจัดเก็บ (Storage) และระบบคอมพิวเตอร์เหมือน (Instance cloud) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบระบบได้ทั้งหมด


  • Platform-as-a-Service (Paas)

เป็นรูปแบบของ Cloud ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่นได้อย่างง่ายบนแพลตฟอร์ม ที่สามารถปรับใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ได้ตามต้องการ แต่สำหรับการใช้งานในระดับองค์กรจะไม่สามารถปรับแต่งการทำงานของบางส่วนได้ อาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บ้าง


  • Software-as-a-Service (SaaS)

เป็นระบบ Cloud ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่นได้ โดยไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง สามารถตรวจสอบแอปพลิเคชั่นได้

 

Cloud Networking คืออะไร

ระบบเครือข่ายคลาวด์ (Cloud networking) คือ การเปลี่ยนการจัดการเครือข่ายและการเชื่อมต่อข้อมูลจากทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ (Server) ขององค์กรมาเป็นบน Cloud เช่น การใช้ตัวควบคุมเครือข่ายบนคลาวด์แทนการการรับ-ส่งข้อมูลภายในองค์กร (WAN) เพื่อให้การดำเนินการรับ-ส่งข้อมูลเป็นไปได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น เนื่องจากคลาวด์สามารถลดข้อจัดด้านสถานที่การทำงาน และเวลาในการเข้าถึงได้ 

 

ทั้งนี้หน้าที่และการใช้งานของทั้ง 2 ระบบเครือข่ายคลาวด์ (Cloud networking) และ ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) เช่น Load Balance, การใช้งานซอฟต์แวร์ (Software), ระบบการรับ-ส่งข้อมูล (Gateway), VPC network หรือ Cloud Firewall ที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัย เป็นต้น ทำให้ทั้งสองระบบมีความคล้ายคลึงกัน