การทำการตลาดผ่าน SMS

ข้อดีของการทำการตลาดผ่านทาง SMS

ข้อดีของการทำการตลาดผ่านทาง SMS
บริการส่ง SMS (SMS Marketing) คือ การทำการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการเสนอสินค้าและบริการผ่านระบบมือถือ ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย สะดวก รวดเร็ว ด้วยข้อความสั้นๆ ไม่เกิน 160 ตัวอักษร

ข้อดีของ SMS Marketing

1.ส่งได้ตลอด ไม่จำกัดจำนวน (แต่จำกัดจำนวนตัวอักษรในแต่ละครั้งที่ส่งไม่ให้เกิน 160ตัวอักษร) บริษัทสามารถส่ง SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้หลายข้อความ

2. เป็นสื่อที่ถึงมือผู้รับแน่นอนกว่า 90% เนื่องจากสื่อที่รับสารนั้นเป็นโทรศัพท์ที่อยู่ติดตัวกับผู้รับตลอดเวลา ดังนั้นอัตราในการได้รับค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆ

3.เป็นสื่อที่สามารถเรียกกลับมาดูได้หลายครั้ง ผู้รับ สามารถเรียกข้อความนั้นกลับมาดูรายละเอียดที่สนใจ หรือรายการที่สำคัญๆ ได้อีกครั้ง

4. SMS เป็นสื่อที่มีการโต้ตอบอย่างทันที ได้มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ เป็นสื่อที่สามารถส่งข้อมูลป้อนกลับหรือติดต่อกลับได้โดยทันที ผู้รับสามารถร่วมสนุกกับบริษัทที่ส่งเนื้อหา ได้โดยทันทีและหากมีหมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ทันที

ข้อมูลอีก 5 ข้อเพิ่มเติม ดูได้ที่นี่ >> https://goo.gl/PGnfV2